56 302 302

Hooldusteenus

Hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse hooldusleping.

Kui hooldusleping puudub, siis on hoolduse osutamine vabatahtlik ja ei kohusta hooldajat hooldusteenuse osutamiseks.

Hooldusteenus hõlmab kodulehe või e-poe hooldamist, sh. erinevate vigade parandamist, mis ei ole arendustööd, samuti vajalike uuenduste paigaldamist või eemaldamist, serveri hooldust, konsultatsiooni.

Hooldusteenuse osutamisel ei garanteeri hooldaja kõikide probleemide või tõrgete kõrvaldamist.

Hooldusteenuse kestvuseks on lepingus fikseeritud arv töötunde kuus ühe domeeni kohta. Kui leping puudub, siis on hooldusteenuse kestvus vabatahtlik.

Hooldusteenus ei sisalda arendustöid. Arendustöödeks on kõik sellised tööd, mis on seotud e-poe või kodulehe muutmise vajadusega, sh. koodi muutmine, disaini muutmine, keelte tõlkimine, lisamoodulite paigaldamine, programmeerimine jms.

Hooldusteenus ei sisalda lisateenuseid, sh. viirusekaitse, veebihosting, e-post, programmeerimine jms.

Hooldusteenus on tasuline ja selle eest esitatakse arve. Arve mittetasumisel on hooldajal õigus igal ajal teenus peatada või lõpetada.

Hooldajal on õigus osutada vabatahtlikku hooldusteenust. Vabatahtlik hooldusteenus võib olla tasuta või tasuline. Hooldajal on õigus vabatahtlik hoodusteenus igal ajal peatada või lõpetada, teavitades sellest klienti ette 3 päeva. Tingimuste rikkumise, usalduse kadumise või võlgnevuste korral on hooldajal õigus peatada või lõpetada hooldusteenuse osutamine koheselt.